Auteursrechten

Alle afgebeelde gegevens op de website van Beausense.nl, waaronder de teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, waren- en dienstmerken zijn (in licentie) van Beausense en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Beausense.nl en de organisaties die voor het intellectueel eigendom hebben gezorgd en door Beausense zijn ingeschakeld.

 

 

Neem een kijkje op onze website: Home

Auteursrecht

auteursrechten